Ankomst

Der deltog knap 30 personer i Årsmødearrangementet i år, som dels bestod af selve årsmødet, dels blev efterfulgt af debat i salen om natur og grundvand i Egedal kommune – hvor også ikke-medlemmer af foreningen var indbudt.

 

 Velkomst og valg af årsmødets dirigent og referent

  • Bo Otterstrøm blev valgt som dirigent
  • Steffen Knak-Nielsen blev valgt som referent

 

 Bestyrelsens beretning [gennemgang af bestyrelsens arbejde i året der gik …]

Arbejdet i bestyrelsen er organisatorisk foregået i tre arbejdsgrupper:

  • Helle (fra bestyrelsens naturgruppe) fremlagde første del af bestyrelsens beretning,
  • Christian (fra bestyrelsens fredningsgruppe) fremlagde anden del af beretningen,
  • Søren (fra bestyrelsens foreningsgruppe) fremlagde tredje og sidste el af beretningen.

Se vedhæftede PowerPoint fra bestyrelsens oplæg

 

Spørgsmål fra medlemmer

Efterfølgende blev der på et spørgsmål supplerende berettet om initiativet Grønt Guld (som er en naturoplysende aktivitet rettet imod børn i kommunen).

Der fremkom ingen andre spørgsmål eller kommentarer, og bestyrelsens beretning blev modtaget med akklamation.

 

Valg til bestyrelse

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, hvoraf 4 var på valg:

  • Bjarne Mansachs – villig til genvalg
  • Steffen Knak-Nielsen – villig til genvalg
  • Mette Andersen – villig til genvalg
  • Jesper Holm– villig til genvalg

Alle 4 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt

 

Evt. valg af suppleant(er):             Lisbeth Ogstrup opstillede og blev valgt

 

Dirigenten afsluttede Årsmødet med at konstatere at der ingen forslag var fremsendt til bestyrelsen – og at der ingen forslag kom til punktet Eventuelt.

 

BILAG: Bestyrelsens beretning: Velkommen til DN Egedal Årsmøde 2023

 

 

 

Sidste del af aftenens arrangement:

 Debatten blev indledt af Walter Brüsch fra Danmarks Naturfrednings sekretariat og Bo Brøndum Pedersen, formand for Klima-, Teknik & Miljøudvalget i Egedal Kommune.

BILAG: Oplæg fra Walter Brüsch: Om grundvand

BILAG: Oplæg fra Bo Brøndum Pedersen: DN Årsmøde Egedal 2023