Roskilde Fjord er et Natura 2000-område med flere småøer, der har deres egen historie. Fjorden er også et meget vigtigt yngleområde for mange fugle. Alt dette vil vi høre om på turen.

Praktiske oplysninger:

Skibet er ikke handicapvenligt, så undgå kørestole.

Medbring egen frokost, vi giver en vand eller øl til maden.

I kan parkere på Føtexs parkeringsplads længst borte fra butiksindgangen.

Tilmelding skal ske til fredrikssund@dn.dk">fredrikssund@dn.dk senest 29.04.2024.

Turen koster 300 kr. pr. person. Børn under 18 år 150 kr.

Beløbet bedes indbetalt på MobilePay 8979WC ved tilmelding.

Husk at skrive navne på deltagere, når du overfører penge.

Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er registreret.

Begrænset deltagerantal. Du får en tilbagemelding om der er plads på skibet.

Ved for få tilmeldinger aflyses turen. Besked herom gives umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, og de indbetalte beløb returneres naturligvis.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Grethe Reedtz, DN Frederikssund. Mobil 30249214

Jes Ferdinand, DN Egedal. Mobil 61505563