DN Egedal spiller en vigtig rolle både i kommunes arbejde og Fredningsnævnets arbejde med natur- og miljøsager, idet vi som organisation har rejsningsret i fredningssager og bestyrelsen er med til at udforme fredningsforslagene. Bestyrelsen samarbejder med andre lokalafdelinger og drøfter fælles tiltag.

Du kan se DNs formål i vedtægterne.
Du kan du læse om, hvad DN Egedal aktuelt arbejder med under "Vi arbejder med".
DN Egedal arrangerer desuden ture og andre offentlige arrangementer. Se arrangementer.

Bestyrelsesmedlemmer  i DN Egedal
Helle Anna Nielsen, formand
Tlf.nr.: 40404073

Søren Vinding, næstformand

Christian Bjerre Nielsen, bestyrelsesmedlem

Jesper Holm, bestyrelsesmedlem

Lisbet Ogstrup, bestyrelsesmedlem

Maj-Britt Quitzau, bestyrelsesmedlem

Mette Andersen, bestyrelsesmedlem