Tilgængeligheden er også stigende for forbrugerne, idet flere af de store dagligvarekæder har et stigende udvalg. Flere internetbutikker tilbyder et meget bredt udvalg af økologiske produkter leveret direkte til den enkelte forbruger og antallet af specialforretninger, gårdbutikker mm., er ligeledes stigende.

DN Egedal vil her på siden arbejde med at skabe en oversigt over de lokale økologiske virksomheder og informere mere detailleret om enkelte af disse.

Det er desværre en kendsgerning, at den moderne industrielle fødevareproduktion har udgangspunkt i en råvareproduktion fra ét kemisk baseret landbrug. Den industriel fremstilling af kød, mælk og æg, behandler husdyrene på måder, der langtfra tilgodeser deres behov eller eksistens som levende væsner. En enstrenget økonomisk tænkning har medført, at omfattende dyremishandling er blevet accepteret som en "økonomisk nødvendighed". Denne "økonomiske nødvendighed" har ført til et uhyggeligt højt forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen, så det både på kort og lang sigt, kan udgøre en trussel mod forbrugernes sundhed. Den samme "økonomiske nødvendighed" har medført et voldsomt forbrug af pesticider og kunstgødning, der forurener vores grundvand, vandløb og søer og forarmer den danske natur.

Pesticidrester indgår i vores fødekæde, enten direkte i frugt og grønt eller indirekte gennem anvendelsen af korn og foderstoffer.

Disse kendsgerninger er i stigende grad i fokus hos både medier og forbrugere og føre til, at flere og flere tager afstand fra de industrielt fremstillede fødevarer til gavn for forbrugerne og for naturen.

Det er hjælp til selvhjælp, at støtte op om vore lokale producenter af økologiske fødevarer.