Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår I sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så I kommer til at kende jeres kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Husk at give ros eller ris til myndighederne og lodsejere og fortæl om jeres sejre gennem lokalpressen. Det kan også være gennem et arrangement, f.eks. ”XX store lokale sag – sådan blev resultatet”. Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde med sager?

I jeres afdeling er det godt, hvis nye er ”føl” i mindst et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmedlem.

I skal også have et kendskab til lovgivningen. Og så kan I følge nogle af de mange kurser, vi udbyder gennem Naturens Universitet, hvor I får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan I altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.